EXPERTRUS

L’ARS.Services pot preparar informes tècnics biomèdics experts i redactar i supervisar protocols i projectes d’investigació biomèdica.

També podem organitzar cursos de metodologia científica en recerca biomèdica, d’actualització en prevenció i freqüència de les malalties cardiovasculars, de funcions de risc cardiovascular i assessorament en la preparació d’estàndards ISO.

Consulteu-nos i trobarem la millor solució per les seves necessitats.