EMPOWERUS

Hem dissenyat un sistema adaptable i flexible per facilitar instruments a tots els sectors interessats en  l’empoderament en salut. Aquesta estratègia de promoció de la salut, proporciona consell individualitzat per a fomentar la seva participació de manera conscient en la consecució d’objectius d’estils de vida saludables. Inclou conceptes i instruccions sobre com modificar el risc d’emmalaltir i els estils de vida per  aconseguir la màxima qualitat de vida i independència.

EMPOWERUS LI PROPORCIONA

  • Creació de plataformes online amb qüestionaris i informacions clau.
  • Autoavaluació mitjançant qüestionaris de salut validats per la comunitat científica:

– Risc cardiovascular
– Adherència a la dieta mediterrània
– Activitat física
– Altres

  • Aplicació d’algoritmes per a la confecció d’informes individualitzats que inclouen recomanacions específiques segons les respostes rebudes.
  • Accés a vídeos i material didàctic.
  • Informes periòdics amb dades agregades de diversos individus que inclouen recomanacions sobre la promoció de la salut en cada col·lectiu (laboral, associatiu, sanitari, etc.)
  • Creació d’apps d’autoavaluació i seguiment.
  • Integració de la informació obtinguda mitjançant enquestes emplenades en paper, web o apps en bases de dades amb sistemes d’avaluació continuada centralitzada.

Consulteu-nos i trobarem la millor solució per les seves necessitats