DATARUS

DATARUS US PROPORCIONA

dataRus posa a la disposició de la comunitat científica el seu coneixement sobre informatització de dades biomèdiques i la seva anàlisi estadística. Dissenyem els vostres impresos de recollida de dades i QRD electrònics online gràcies a la plataforma desenvolupada pel seu equip d’experts en investigació biomèdica i en maneig de bases de dades relacionals.

També podem aplicar el nostre coneixement a d’altres sectors que necessiten aplicar i analitzar qüestionaris online multipunt. Integrem la vostra informació i generem informes automatitzats accessibles segons els nivells d’accés i privilegis que ens indiqueu.

RECOLLIDA DE DADES ONLINE

 • Facilitat d’ús amb una interfície d’usuari amigable.
 • Disseny de quaderns de recollida de dades adaptats a les vostres necessitats.
 • Control de rangs, consistència, qualitat i validació de dades.
 • Nivells i privilegis d’accés configurables.
 • Sistema de monitorització d’estudis amb automatització d’alertes, bloqueig i aprovació de QRDs.
 • Comunicació entre diferents agents: promotor, monitor, coordinador i investigadors.
 • Generació d’informes en temps real.
 • Mòdul d’aleatorització integrat.
 • Enviament d’informe periòdic de reclutament de participants.
 • Traçabilitat dels canvis en les dades introduïdes (Audit trail).
 • Registre d’usuaris que han accedit a les dades.
 • Signatura electrònica adaptada a la regulació i normatives vigents (Food and Drug Administration, European Medicines Agency, Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios).
 • Confidencialitat de les dades personals adaptada a la legislació LOPD, document de seguretat, auditories anuals.
 • Encriptació de les dades transmeses (SSL) i descàrrega encriptada i accessible mitjançant clau.
 • Sistema robust, tolerant a errades i auto escalable amb l’increment d’usuaris.
 • Redundància de sistemes amb servidors duplicats.
 • Connexió al servidor garantida.
 • Còpies de seguretat cada hora.
 • En cas d’errada greu dels servidors es garanteix la seva restauració en menys de 4 hores amb integritat de les dades fins a una hora abans com a màxim.

MODALITATS D’IMPLEMENTACIÓ

Existeixen tres modalitats bàsiques d’ús de la plataforma dataRus que s’adapten a totes les necessitats:

1

GESTIÓ EXPERTA:

Gestió experta des de dataRus: dissenyem el vostre CRD electrònic i les funcionalitats associades des dels nostres servidors.

2

AUTOGESTIÓ:

Autogestió del client a dataRus: el client dissenya el seu QRD electrònic i les funcionalitats associades, i nosaltres li oferim la nostra infraestructura.

3

SERVIDOR CLIENT:

Solucions en el servidor del client amb autogestió de les funcionalitats, i dels aspectes d’infraestructura i logística que seran independents de dataRus.

La plataforma  dataRus  compleix les normatives vigents sobre gestió i emmagatzemament de dades biomèdiques, permetent estalviar costos i agilitzar les tasques d’introducció de dades i monitorització de projectes  a:

CENTRES I GRUPS DE RECERCA
CROs (CLINICAL RESEARCH ORGANIZATIONS)
DEPARTAMENTS MÈDICS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
SOCIETATS CIENTÍFIQUES

…i altres sectors que necessitin capturar dades online i analitzar-les interactivament

Respon a les màximes exigències de seguretat, traçabilitat i confidencialitat de dades online.

Consulteu-nos i trobarem la millor solució per a les seves necessitats.