Política de privacitat

Informació sobre protecció de dades

Denominació social

Identitat: L’ARS SERVICES LEADING ADVANCED RESERCH SUPPORT, S.L.
Dir. Postal: C/ Joan Güell 184 AT-1, CP. 08028 de Barcelona
Tel: +34 692 03 21 75
Email: info@datarus.eu

Finalitat

Per què fem servir les dades?
La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a L’ARS SERVICES LEADING ADVANCED Research SUPPORT, S.L. (des d’ara “L’ARS”); això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://www.datarus.eu/ així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de la nostra activitat empresarial.

L’ARS recull les dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

 1. Formulari de contacte: les dades recollides en aquest formulari seran exclusivament usades per gestionar la petició que ens hagi fet.
 2. Newsletter: les dades recollides seran exclusivament utilitzades per enviar-les newsletters, així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels nostres serveis.
 3. Dades de candidats a vacants laborals de l’ARS: en el cas que ens remetiel seu CV o de realitzar una entrevista de treball a les nostres oficines, les seves dades seran usades per cobrir possibles vacants laborals a la nostra companyia. En el supòsit de ser contractat, les seves dades personals seran exclusivament usades per gestionar la relació laboral amb l’ARS.

Quant de temps custodiem les seves dades?
Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei, seran automàticament eliminades passat un any des de l’últim contacte. En cas de contractar algun servei, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, un cop conclosa pel temps necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals.

Les dades proporcionades per l’enviament de la newsletter es conservaran fins que ens manifesti la seva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. Pot exercir el dret d’oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

En relació amb les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el cas que ens hagi enviat el seu CV o de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les seves dades personals seran arxivats per un període d’un any, després del qual, en cas de no haver estat seleccionat, s’esborraran dels nostres sistemes.

Legitimació

La base legal per al tractament de dades dels clients és l’execució del contracte.

La legitimació per al tractament de les dades personals de possibles clients és el consentiment per part de l’interessat.

La base legal per al tractament de dades per a l’enviament de la newsletter així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels nostres serveis és el consentiment per part de l’interessat.

Les dades personals dels treballadors són tractades per al compliment de la relació contractual.

Destinataris

Cesions de dades a tercers
Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, excepte aquells proveïdors de serveis amb qui disposem d’un contracte de servei vigent o que hi hagi una llei que obligui a L’ARS a aquesta cessió de dades.

Categoria de dades

Tipologia de dades tractades:
Dades de clients i possibles clients:

 • Dades identificatives (nom, cognoms)
 • Dades de contacte (email, telèfon, adreça)

Dades de treballadors i candidats:

 • Dades identificatives (nom, cognoms)
 • Dades de contacte (email, telèfon, adreça)
 • Historial laboral
 • Historial acadèmic

Drets

Té dret a:

 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els seus drets.
 • Limitació del tractament.